DYER DHE DRITARE NGA DRURI

About Us

Regal Komerc eshte ndermarrje e cila tanime ka historine mbi te cilen ka vene themelet e brendit qe sot ne tregun nacional njihet ne kete emer. Fjala eshte per ndermarrjen e cila tanime 40 vite merret me perpunimin e drurit prej fillimi e deri ne produktet finale: Dyer dhe Dritare. Gjate ketij rrugetimi ne internet do te zbuloni ne realitet te gjithe eksperiencat tona, te cilat jemi munduar ne forme te shkurtuar te japim pasqyre sa me reale dhe konkrete per biznesin tone familjare. Jemi ato te cilet pretendojme qe permes prodhimeve tona te fitojme besimin tek partneret dhe klientet tane.

Regal Komerc eshte ndermarrje e cila tanime ka historine mbi te cilen ka vene themelet e brendit qe sot ne tregun nacional njihet ne kete emer. Fjala eshte per ndermarrjen e cila tanime 40 vite merret me perpunimin e drurit prej fillimi e deri ne produktet finale: Dyer dhe Dritare. Gjate ketij rrugetimi ne internet do te zbuloni ne realitet te gjithe eksperiencat tona, te cilat jemi munduar ne forme te shkurtuar te japim pasqyre sa me reale dhe konkrete per biznesin tone familjare. Jemi ato te cilet pretendojme qe permes prodhimeve tona te fitojme besimin tek partneret dhe klientet tane.

Regal Komerc eshte ndermarrje e cila tanime ka historine mbi te cilen ka vene themelet e brendit qe sot ne tregun nacional njihet ne kete emer. Fjala eshte per ndermarrjen e cila tanime 40 vite merret me perpunimin e drurit prej fillimi e deri ne produktet finale: Dyer dhe Dritare. Gjate ketij rrugetimi ne internet do te zbuloni ne realitet te gjithe eksperiencat tona, te cilat jemi munduar ne forme te shkurtuar te japim pasqyre sa me reale dhe konkrete per biznesin tone familjare. Jemi ato te cilet pretendojme qe permes prodhimeve tona te fitojme besimin tek partneret dhe klientet tane.